Have og ViceværtsService

Vedligeholdelse af de grønne arealer overtages pr. 1. april 2019 af ConNell, og omfatter:

  1. Græsklipning
  2. Løbende lugning/vedligehold af bede
  3. Hækklipning inkl. bortkørsel af afklip 2 gange pr. år
  4. Græskanterne stikkes af 2 gange pr. sæson
  5. Ukrudtsbekæmpelse, fortov og gård
  6. Gødning af grønne arealer 1 gang pr. år
  7. Løbende fejning/fjernelse af affald i gård (hele året)
  8. Løbende fejning af cykelrum (hele året)
  9. Fejning af fortov
  10. Renholdelse af områder omkring containere (hele året)

Gælder i sæson, april-oktober, hvor intet andet er nævnt.

Tilbage